Finance
(1760 ratings)

Screenshot

Za naszym pośrednictwem możesz wysłać przelew do Polski z Wielkiej Brytanii, Państw Strefy Euro, Norwegii oraz USA. Przelew u odbiorcy w Polsce w 10 minut to u nas standard bez dodatkowych opłat. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),​ na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Stosujemy uproszczone procedury rejestracji, aby wysłać przelew do Polski wystarczy się zarejestrować, rejestracja trwa tylko chwilę i jest bezpłatna. Wysyłanie przelewów do Polski w naszym systemie nie różni się niczym od wysyłania zwykłego przelewu bankowego przez Internet.
Through us, you can send a transfer to Poland from Great Britain, Eurozone countries, Norway and the USA. A transfer to a recipient in Poland in 10 minutes is our standard at no extra charge. We are authorized by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) to operate as a National Payment Institution. We use simplified registration procedures, to send a transfer to Poland, you just need to register, registration takes only a moment and is free. Sending transfers to Poland in our system is no different than sending an ordinary bank transfer via the Internet.
From version Transfer24 1.9:

Poprawki