Screenshot

SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler) tamamen yerli olarak geliştirilmiş bir iş zekası plaformudur. Sağlık hizmet sunumuna ilişkin uçtan uca tüm konuların raporlanmasında kullanılacak temel iş zekası platformudur. Her kullanıcısına kendisine özel, dinamik raporlar sunan SİNA; muayenehane, aile hekimliği, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, tıp merkezi, vakıf üniversiteleri de dahil sağlık hizmeti sunan Türkiye’deki tüm hekimlere ve sağlık yöneticilerine açıktır.
SİNA (Health Statistics and Causal Analysis) is a completely developed business intelligence platform. It is the basic business intelligence platform to be used in reporting all end-to-end issues related to health service provision. Providing dynamic reports specific to each user, SİNA; surgery, family medicine, public hospitals, university hospitals, medical centers, private universities are open to all physicians and health care administrators in offering health services, including Turkey.
From version SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler) 1.6:

- Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.