Education
(1000 ratings)

Screenshot

Saat Ekranı uygulaması tüm sınıf seviyelerin uygun olarak geliştirildi. Tam saatler, yarım saatler, çeyrek saatler, beşerli dakikalar ve tüm dakikalar olarak kısım kısım geliştirildi. İlkokul 1. sınıftan başlayarak tüm sınıflarda kullanılabilir.
1. Etkinlikte istenilen saati bulmak için akrep ve yelkovana basılı tutularak döndürme yapılır. Daha sonra kontrol et butonuna dokunulur. Bu etkinlikte istenildiği kadar alıştırma yapılabilir.

Ayrıca 3 tane oyun bulunmaktadır. Bu oyunlarda yine seviye seviye oynanabilir.
Akıllı tahtada kullanmak için: www.dersekranda.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Clock Screen application was developed in accordance with all grade levels. Full hours, half hours, quarter hours, five minutes and all minutes have been developed partially. It can be used in all classes starting from the first grade of primary school.
1. In order to find the desired time in the activity, holding the hour and minute hands is rotated. Then check button is touched. This activity can be practiced as much as desired.

There are also 3 games. These games can be played level by level.
To use on the smart board: You can visit www.dersekranda.com.
From version Saat Ekranı 1.0.6:

Hatalar giderildi.