Screenshot

Matematik dersinin temeli ritmik saymadır. Dört işlemi yapabilmek için ritmik sayma çok önemlidir. Buradan hareketle ritmik sayma ile ilgili uygulamayı yaptık. Ritmik saymayı keyifli bir hale getirmek için oyunlar yaptık.

İlk Etkinlikte sayma işlemini öğrenme, defalarca tekrar ederek, defalarca sayarak öğrenme amaçlanmıştır.
Eksik Olanı Bul oyunu ile eksik olan sayıyı bulmaları amaçlanmıştır. Tavşan-Havuç oyunu ile ritmik sayma işi keyifli bir hale getirilmiştir. Topları sırala oyunu ile rastgele getirilmiş topları istenilen sayma katına göre sıralamaları amaçlanmıştır.

Tüm sınıf düzeylerinde kullanılabilir.
Akıllı tahta kullanım linki: https://www.dersekranda.com
The basis of mathematics is rhythmic counting. Rhythmic counting is very important for performing four operations. From this point of view, we performed the rhythmic counting practice. We made games to make rhythmic counting enjoyable.

In the first activity, learning the counting process was repeated, learning by counting repeatedly.
Find The Missing Game is intended to find the missing number. With the Rabbit-Carrot game, rhythmic counting is made enjoyable. Sort balls by randomly brought balls to the desired counting floor is intended to sort.

Available at all class levels.
Smart board usage link: https://www.dersekranda.com
From version Ritmik Sayma- Saymatik 1.1.7:

Hata ve performans düzenlemeleri