Education
(1000 ratings)

Screenshot

Okuma yazma etkinlikleri.

Okuma yazmayı öğrenmenin en kolay yolu. Okumatik ile okuma ve yazma artık çok daha kolay. Bu uygulama sayesinde okuma yazma çok kısa sürede öğrenilebilir. 1. Sınıf öğrencilerinin okumayı öğrenmelerine destek olarak hazırlanmıştır. Ayrıca okuma yazma bilmeyen yetişkinler de bu uygulamadan yararlanabilir. Bu uygulama sayesinde okumayı öğrenebilirler.
İlk etkinlikte sesi tanımak için o ses ile ilgili bir şeyle ilişkilendirmek için yapboz etkinliği mevcuttur. 2. ve 3. Etkinlikte harfi yazma etkinliği mevcuttur. 3. etkinlikte okuma yazmanın en önemli kısmı hece birleştirme etkinliğidir. 4. etkinlikte hızlı okuma çalışmaları mevcuttur. 5. etkinlikte cümle okuma çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca okuma yazma işini daha kolay, daha keyifli yapmak için 5 tane oyun bulunmaktadır.
Akıllı Tahta kullanma linki:
https://dersekranda.com
Literacy activities.

The easiest way to learn to read and write. Reading and writing are now much easier with Okumatik. Thanks to this application, literacy can be learned in a very short time. Prepared to support 1st grade students to learn to read. In addition, illiterate adults can benefit from this application. With this application you can learn to read.
In the first activity, there is a puzzle activity to relate the sound to something related to that sound. In the 2nd and 3rd events, there is a letter writing activity. In the 3rd activity, the most important part of reading and writing is the syllable combining activity. In the 4th activity, speed reading studies are available. In the 5th activity, there are sentence reading studies. There are also 5 games to make reading and writing easier and more enjoyable.
Using Smart Board link:
I https://dersekranda.co
From version Okumatik Okuma Yazma 1.7.7:

Bazı hatalar düzeltildi. Performans düzenlemeleri yapıldı.