Screenshot

Kolay İlk Okuma uygulaması özellikle çok kullanılan hece ve kelimelerden oluşmaktadır. İlk okuma çalışmalarına farklı bir yöntem uygulayarak okuma çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştirme amaçlanmıştır. Örneğin: "li" hecesinin kullanıldığı "eli,elli,Ali" gibi kelimeler kullanılarak okuma çalışmalarında farklı bir yöntem ile etkili bir okuma yöntemi oluşturarak etkili bir şekilde okumayı öğrenme amaçlanmıştır.
Easy First Reading application consists of mostly used syllables and words. By applying a different method to the first reading studies, it is aimed to perform the reading studies effectively. For example: It is aimed to learn to read effectively by creating an effective reading method with a different method in reading studies by using words such as "hand, fifty, Ali" in which the syllable "li" is used.
From version Kolay İlk Okuma 1.0.3:

Kolay ilk okuma