Business
(1000 ratings)

Screenshot

Uygulama cep telefonlarında ve tabletlerde çalışır.

e-Fatura , e-Arşiv desteği mevcuttur.

Uygulama hem online , hem de offline çalışma özelliğine sahiptir. Cihazda internet bağlantısı bulunduğu takdirde doğrudan merkez veritabanındaki canlı verilerle çalışır. Herhangi bir sebeple internet bağlantısı kesilirse veya merkez sunucuda bir problem oluşmuşsa uygulama çalışmaya devam eder. İnternet bağlantısı sağlandığında veya merkez sunucudaki sorunlar giderildiğinde hızlı bir şekilde senkronizasyon sağlanır. Binlerce kart (stok kartı, cari kartı vb.) saniyeler içerisinde senkronize olur.

Sahada çalışan kullanıcılar için bluetooth desteği olan cihazlarda , bluetooth araç yazıcılarından döküm alınabilir , faturalar ,siparişler , tahsilat makbuzları anında kesilebilir. Ayrıca şirket içerisindeki ağ yazıcılarından da döküm alınabilir.

Yetkiler / Parametreler
Kullanıcılar uygulamayı yetkileri dahilinde kullanabilirler. Yetkisine bağlı olarak kullanıcı fiyat değiştiremez , iskonto yapamaz , belirlenen alanları göremez , sadece belirlenen raporları , cari kartlarını ,stok kartlarını ,kasa ve banka kartlarını görebilir. Tüm bu tanımlamalar sadece ana merkezde yapılır , cihazlarda herhangi bir işleme gerek yoktur.

Cari bazlı stok fiyat takibi yapılabilir. Bir ürün için farklı müşterilere farklı fiyatlar tanımlanabilir. Uygulama satış fiyatını tanımlanan müşteriye göre getirir.

Satış esnasında bilgi amaçlı olarak , eğer ürün daha önceden o müşteriye satılmış ise , müşteriye ait son satış fiyatları detaylı olarak (son satış miktarı , tarihi , iskonto oranları vb.) gelir.

Cari hesaplara ait iletişim bilgileri detaylı olarak hazırlanmıştır. Cari karta ait telefon bilgileri , fax bilgileri , e-mail bilgileri hatta GPS konum bilgileri hızlı bir şeklide görülebilir , kayıtlı GPS konumlarına harita üzerinden ulaşılabilir.

Yeni cari kart kaydı yapılabilir.Yeni cari kart kaydında vergi numarasına göre e-Fatura mükellefi olup olmadığı online olarak sorgulanır. Cari adres bilgilerine GPS konum özelliği kullanılarak hızlı bir şekilde erişilebilir.
Cari karta ait raporlar mail olarak gönderilebilir.Rapor tasarımları isteğe göre düzenlenebilir.

Cari hesap ekstre raporunda , görüntülenen raporun içinden çıkmadan fatura kalemlerinin detayı görüntülenebilir.

Nakit, çek, senet ve kredi kartı türlerinde tahsilat girişi yapılabilir. Çek tahsilatı yapılırken, çek numarası, borçlu bilgileri ve banka bilgileri girilebilir.Yapılan tahsilatlar ister mail olarak istenirse yazcıdan döküm alınarak müşteriye ulaştırılabilir.

Stok ve satış ekranında cihaz kamerası üzerinden ürün barkodu okutulabilir. Ürün detay bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Hatta bluetooth barkod okuyucular ile hızlı bir şekilde ürüne ulaşılabilir.

Sayım işlemleri yapılabilir ve depo transfer fişleri oluşturulabilir.

Sipariş teslimatı (kapama işlemleri) hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılabilir.

Cari ve stok ekranlarında grafik rapor desteği mevcuttur.Grafiksel olarak stok ve cari kart bilgileri görülebilir.

Yöneticiye ait özel rapor ekranında hızlı bir şekilde fatura , sipariş , kasa , banka , çek/senet durum raporlarına ulaşılabilir.

Raporlar ekranı esnek bir şekilde düzenlenmiştir. Bir rapor farklı görünümlerde hazırlanıp saklanabilir. Hazırlanan raporlara ek uğraş gerektirmeden ulaşılabilir , görüntülenebilir.

Daha fazla detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Mim Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
0850 277 17 17
The application works on mobile phones and tablets.

E-Invoice, e-Archive support is available.

The application has both online and offline working features. If the device has an internet connection, it works directly with live data in the central database. The application continues to run if the internet connection is interrupted for any reason or if there is a problem with the central server. When Internet connection is provided or problems on the central server are resolved, synchronization is provided quickly. Thousands of cards (stock card, current card etc.) are synchronized within seconds.

For users working in the field, devices with bluetooth support can be printed from bluetooth car printers, invoices, orders, and receipts can be issued instantly. It can also be printed from network printers within the company.

Powers / Parameters
Users can use the application within their authority. Depending on its authorization, the user cannot change the price, discount, see the specified areas, only see the specified reports, current cards, stock cards, cash and debit cards. All these definitions are made only in the main center, there is no need for any operation on the devices.

Current-based stock price can be tracked. Different prices can be defined for different customers for a product. The application brings the sale price according to the defined customer.

For information purposes during the sale, if the product has been previously sold to that customer, the final sales prices of the customer come in detail (last sales amount, date, discount rates, etc.).

Contact information of current accounts has been prepared in detail. Phone information, fax information, e-mail information and even GPS location information of the current card can be seen quickly, and registered GPS locations can be accessed on the map.

New current card registration can be made. In the new current card registration, online inquiries whether there is an e-Invoice payer according to the tax number. Current address information can be quickly accessed using the GPS location feature.
Reports of the current card can be sent as an e-mail. Report designs can be arranged upon request.

Details of invoice items can be displayed in the current account statement report without leaving the displayed report.

Collection can be entered in cash, check, note and credit card types. While the check collection is being made, check number, debtor information and bank information can be entered. The collections made can be sent to the customer by receiving a document from the printer, if requested.

Product barcode can be scanned on the device camera on the stock and sales screen. Product detail information can be accessed quickly. Even the product can be reached quickly with bluetooth barcode readers.

Counting operations can be made and warehouse transfer slips can be created.

Order delivery (closing operations) can be done quickly and in a controlled manner.

Graphical report support is available on the current and stock screens. Stock and current card information can be viewed graphically.

Invoice, order, safe, bank, check / note status reports can be accessed quickly on the special report screen of the manager.

The reports screen is organized in a flexible way. A report can be prepared and stored in different views. The prepared reports can be accessed and viewed without requiring additional efforts.

You can contact us for more detailed information.

Mim Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
0850 277 17 17
From version ETA Work Mobil 1.0.70:

- Mevcut konuma yakın olan cari hesapların harita üzerinde gösterilmesi sağlandı.
- Dövizli cari bakiye gösterimi parametreye bağlandı.
- Tahsilat fişine, seçilen fiş tutarının taşınması sağlandı.