Screenshot

Öğrenciler soruları cevaplarken genelde soruları bilmediğinden değil; gerekli dikkati göstermediği için soruları yanlış cevaplıyorlar. Bu uygulama öğrencilerin dikkat etmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca nesneler arasında ilişkilendirme, muhakeme yapma, görsel zeka, sezgisel öğrenme, eleme gibi bilişsel becerilere katkı sunacağını umut ediyoruz.
Students do not usually know the questions when answering questions; they do not pay due attention to the wrong answers. This application is intended to help students to pay attention. We also hope that it will contribute to cognitive skills such as association between objects, reasoning, visual intelligence, intuitive learning and elimination.
From version Dikkat ve Zeka Etkinlikleri 1.0.8:

Hatalar düzeltildi.