Business
(671 ratings)

Screenshot

Yargının temel taşlarından olan avukatlarımızın yargılama faaliyetlerine daha etkin katılımlarını sağlamak ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Avukat Portal Bilgi Sistemi dışında yeni uygulamaları hizmete sunmaya dair çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda UYAP ile uyumlu çalışan CELSE mobil uygulaması Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü teknik ekibi tarafından geliştirilmiş olup avukatların kullanımına sunulmuştur.
In order to ensure the effective participation of our lawyers, who are the cornerstones of the judiciary, in the activities of the judiciary and to facilitate their operations, we are continuing our efforts to put into practice new applications besides the Lawyer Portal Information System. In this context, the CELSE mobile application, which works in compliance with UYAP, has been developed by the technical team of the General Directorate of Information Technology and presented to the use of lawyers.
From version CELSE 3.0.9:

- Tespit edilen hatalar giderilerek performans iyileştirmesi yapıldı.