Shopping
(4.531 ratings)

Screenshot

Predávajte a nakupujte rýchlo, jednoducho, pohodlne. Zarobte si a tiež ušetrite pri nákupe za dobré ceny vďaka mobilnej aplikácii Bazar.sk.

Pridávanie inzerátov na Bazar.sk nebolo nikdy jednoduchšie. Foťte priamo mobilom a pridajte inzerát za pár sekúnd. Svoje inzeráty spravujte odkiaľkoľvek. Dokonca aj tie, ktoré pridáte na webe.

Nakupovanie za dobré ceny je rovnako pohodlné. Vyberajte z ponuky viac ako 1 000 000 inzerátov v 20 kategóriách. Aplikácia bazar.sk vás upozorní na zmeny v obľúbených inzerátoch a vďaka vyhľadávaciemu agentovi máte po ruke nové ponuky, o ktoré sa zaujímate. Zareagovať na výhodný inzerát viete rýchlo, či ste doma alebo na cestách. A to len jedným klikom.

Prehľad funkcií:
- Pridávanie a spravovanie inzerátov priamo z mobilu aj bez registrácie
- Vyhľadávanie a prezeranie inzerátov na bazar.sk
- Notifikácie vyhľadávacieho agenta pre uložené hľadania alebo pri zmenách v obľúbených inzerátoch
- Jednoduché kontaktovanie predávajúcich telefonicky alebo emailom
- Svoje používateľské konto a nastavenia máte rovnako k dispozícii v mobilnej aplikácii ako aj na webe www.bazar.sk
Your sells and buy quickly, easily, comfortably. Earn money and also save when buying at good prices with the mobile app Bazar.sk.

Adding ads to Bazar.sk has never been easier. Take pictures directly to your phone and add the advert for a few seconds. Manage your ads anywhere. Even those that you add to the site.

Shopping for a good price is also convenient. Choose from our more than one million ads in 20 categories. Bazar.sk application will alert you to changes in popular advertisements and through a search agent you have to hand new listings that interest you. Respond to favorable advert know quickly whether you're at home or on the road. And that's just one click.

Features Overview:
- Add and manage ads directly from your phone without registration
- Searching and viewing ads on bazar.sk
- Notifications search agent for the saved results or to changes in popular advertisements
- Simple contacting sellers by phone or email
- Your user account and settings are equally available in the mobile app and the web www.bazar.sk
From version Bazar.sk 3.14.1:

Opravili sme chybu s nahrávaním fotiek v pirdaní a editácií inzerátu.