Screenshot

Özellik 2. Sınıf matematik derslerindeki hedeflere yönelik olarak geliştirilen etkinlikler tek bir uygulama altında toplandı.
2. Sınıf Türkçe etkinlikleri eklendi. Zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler ve dilbilgisine yönelik etkinlikler ve oyunlar eklendi.

Bu uygulama ile 2.sınıf düzeyinde dört işlem, ritmik sayma, saatler, paralarımız ve diğer konular daha iyi kavranabilir. İstenildiği kadar ve her yerde tekrar edilebilir.
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kademe kademe ilerleyerek etkili bir şekilde dört işlemi öğrenebilirler.
Matematik dersleri bu uygulama ile daha keyifli bile hale gelecektir. Öğrenci bu uygulama ile dilediği kadar tekrar etme imkanına sahip olacaktır.
Feature The activities developed for the objectives of the 2nd grade mathematics lessons were gathered under a single application.
Added 2nd Grade Turkish activities. Added activities and games for antonyms, synonyms and grammar.

With this application, four operations, rhythmic counting, clocks, our coins and other subjects can be better grasped at Grade 2 level. It can be repeated as many times as desired.
They can effectively learn the four operations by gradually progressing while doing addition, subtraction, multiplication and division.
Mathematics lessons will become even more enjoyable with this application. The student will have the opportunity to repeat as many times as they want with this application.
From version 2. Sınıf Dersekranda 1.0.8:

Kesirler etkinliği eklendi.
Türkçe etkinlikleri eklendi.
Türkiye Haritası şehir bulma oyunları eklendi.